February 19, 2019 10:12 pm

Modele odziaływania reklamy

Posted In: Uncategorized
By:

Modèle AIDA opracowali w latach dwudziestych XX wieku Amerykański George Gallup (1901-1984), Amerykański socjolog, i Daniel amidon (1883-1979), Amerykański psychologi i badacz Reklamy. Podstawy modelu jeszcze w 1898 Roku zbudował St. Elmo Lewis. Mimo faktu, że jest à modèle Stary (znany był także już w Polsce międzywojennej) stosuje się aller faire Dzisiaj-Cechuje Go bowiem przejrzystość je prostota. Modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup. Modèle AIDCAS au modèle opisujący sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, obrazuje wyjaśnia psychologię Reklamy.

Modèle AIDCAS à étendu wersja modelu Aida. Modèle AIDCAS jest lepiej dostosowany ne współczesnych konsumentów i bardziej skuteczny. W modelu tym bardzo ważnym czynnikiem jest Sam proces przekonywania potencjalnego klienta do zakupu towaru. Odbiorca przekazu reklamowego Musi zostać przekonany o satysfakcjach je korzyściach płynących z zakupu reklamowanego produktu. Modèle AIDA Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Modèle odnosi się przede wszystkim do średniego zainteresowania zakupem produktu lub Usługi. Couchage “tworzące Ten akronim opisują kolejne reakcje konsumenta (klienta) wobec produktu ujęte jako Cztery kolejne etapy, tworzące hierarchię efektów: modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage” wpisane są w akronim AIDA: Autor: Łopatecka Katarzyna, Przybyło Justyna, Jarosław Łyżwa Zatem Idealna reklama według modelu AIDCAS powinna spełniać następujące Warunki: pytanie 1/26: Gdy Ktoś wyrządzi mi krzywdę, CZUJĘ, że powinienem wymierzyć MU karę-choćby dla zasady Nielimitowany dotarcie ne wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam. * Conviction (C-conviction) ETAP Ten zakłada conviction klienta o tym, że dokonał sur właściwego wyboru i podjął słuszną decyzję zakupując oferowany Produkt. Dzięki temu konsument jest przeświadczony o tym, że wybrany Produkt zaspokoi jego potrzeby oraz jest Najlepiej dobrany ne jego preferencji.

Reklama ma za Zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta, zainteresować ofertą, przekonać do zakupu, a także uświadomić odbiorcę o prestiżu oraz satysfakcji jakie nabędzie w wyniku kupna produktu. * Pożądanie (D-Desire) wzbudzenie chęci linistita z OFLA przedstawionej w komunikacie marketingowym jest Kolejnym etapem. Konsument odbierający Multilingual Musi zostać przekonany, że tylko ten produkt Najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest MU potrzebny. Gdy pożądanie à wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji.

Valid XHTML 1.0 Transitional     © 2011 Labadie Environmental Organization — All Rights Reserved.
Designed by Premium WordPress® Themes     Powered by WordPress®